Archive for the ‘Pivovar Jilemnice’ Category

Pivovar v Jilemnici

Posted by admin on Jan-10-2011

Pivover je v areálu jilemnického zámku doložen až v 17.století, poprvé je výslovně uváděn k  roku 1664. Tehdy se jednalo nejspíš o stavby převážně dřevěné. Zděné konstrukce byly použity ve větším rozsahu pouze u dodnes dochovaných sklepů, které jsou jediným dosud zjištěným dokladem nejstarší fáze pivovaru. Dnešní nadzemní část objektu pochází až z další vrcholně barokní etapy datované do rozmezí mezi roky 1716 a 1739. Poslední úprava pivovaru byla v letech 1898-1900, kdy byl naproti severní části pivovaru postaven pivovar nový (č.p.70) a stará budova byla využívána pouze jako sladovna. Obě budovy byly propojeny dřevěným mostem na úrovni 1. patra. V dnešní době je pivovar (starší část) nově zrekonstruován a jsou v něm řemeslné dílny a část expozice Krkonošského muzea.

Lahev pivovaru v Jilemnici

Posted by admin on Nov-24-2010

Před pár týdny jsem dostal od známého tuto lahev…

Je bez nápisů, jen má erb rodu Harrachů.

Zátka je také bez jakéhokoliv značení

Na moji žádost jsem zde dostal odpověď s informacemi o této krásné erbovce...Díky