Lahve zámeckého pivovaru Hostinné

Posted by admin on Nov-24-2010

  1. Oskar Said,

    Nevím, zda jste dohledal informace k lahvi Německý dům. Dnes je v něm Juta – ředitelství. Byl to spolkový dům pro Němce žijící ve Dvoře a okolí. Ceský dům byl tam, co je dnes Dětské středisko.

Add A Comment