Pivovar v Jilemnici

Posted by admin on Jan-10-2011

Pivover je v areálu jilemnického zámku doložen až v 17.století, poprvé je výslovně uváděn k  roku 1664. Tehdy se jednalo nejspíš o stavby převážně dřevěné. Zděné konstrukce byly použity ve větším rozsahu pouze u dodnes dochovaných sklepů, které jsou jediným dosud zjištěným dokladem nejstarší fáze pivovaru. Dnešní nadzemní část objektu pochází až z další vrcholně barokní etapy datované do rozmezí mezi roky 1716 a 1739. Poslední úprava pivovaru byla v letech 1898-1900, kdy byl naproti severní části pivovaru postaven pivovar nový (č.p.70) a stará budova byla využívána pouze jako sladovna. Obě budovy byly propojeny dřevěným mostem na úrovni 1. patra. V dnešní době je pivovar (starší část) nově zrekonstruován a jsou v něm řemeslné dílny a část expozice Krkonošského muzea.

Add A Comment