Vaření piva v Hostinném

Posted by admin on Nov-2-2010

Právo vařit pivo mělo Hostinné již ve 14.století.
Tehdy se však pivo nevařilo v pivovarech, ale právo várečné měly jednotlivé rodiny a pivo se vařilo a prodávalo jednoduše v měšťanských domech. Evidentně prokazatelné jsou v Hostinném pivovary dva. Prvním z nich je soukromý pivovar hraběte Deyma        ( panský pivovar ), který měl sídlo v objektu bývalé PASMY. Druhým pivovarem byl akciový pivovar ( Občanský pivovar ), který stál vedle sodovkárny na autobusovém nádraží. Zakladatelem tohoto pivovaru byl podnikatel Oesterreicher. Lahve z tohoto druhého pivovaru jsou hojně se vyskytující s monogramem BB ( Burgerliche Brauerei ). Lahve z pivovaru hraběcího jsou velmi vzácné, mají na sobě krásný znak rodu Deymů se dvěma husami. Rovněž je možné se setkat s lahvemi jiných druhů a variant, které však sloužily pro produkci těchto dvou pivovarů. Přibližně se jedná o šest exemplářů.

(text citován z mailu Hostinnského kronikáře pana Tomáše Anděla)

Add A Comment